BİLET AL!

Kullanım Şartları

1. Nilüfer Belediyesi Kültür Merkezleri içindeki bilet satış gişeleri ve www.nilufermuzikfestivali.com festival resmi sitesi yetkili bilet satış merkezidir. Festival organizasyonu, bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak ve yetkiye sahip bulunmaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiç bir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2. Nilüfer Belediyesi Kültür Merkezleri içindeki bilet satış gişeleri ve www.nilufermuzikfestivali.com festival resmi sitesinden bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız bulunmaktadır. (10 adet) Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir. Festival organizasyonu bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3. Biletler, Nilüfer Belediyesi Kültür Merkezleri içindeki bilet satış gişeleri ve www.nilufermuzikfestivali.com festival resmi sitesi aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden yoğun katılımlı etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmektedir, ancak organizasyon bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

4.Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayınız.

5. Etkinliklerin zaman zaman organizatör tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bu durumda uygulanacak prosedür organizatör ve/veya kurum tarafından belirlenir ve duyurulur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda organizatör ve/veya kurum, bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda tarafımızca hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunulmamaktadır.

6. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basımı işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır.Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiç bir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.Ayrıca, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde de, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, KDV bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, organizatör ve/veya kurum geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemelerde dilekçeye mükabil müşteride kalan bilet kısmı ile ibraz edilmelidir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Nilüfer Belediyesi bilet satış gişelerine teslim edilmesi zorunludur.

7. Biletler, organizatörün ve/veya kurumun kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara-rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, festival alanı ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da alana almama hakkına sahiptir.
Alanda , festival katılımcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

8. Festival alanına giriş ve çıkışlar festival organizatörü'nün ve etkinlik alanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp- etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Festival süresince giriş çıkışlar festival kuralları kısmında net olarak belirlenmiştir.

9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörü'nün belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

10. Etkinlik organizatörleri, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilirler.

11. Etkinlik organizatörleri, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

12. Festival organizasyonu şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer/kamp üzerinde hak sahibi olup, organizatör bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

14. Bilet satın alma işlemiyle ilgili olarak, organizasyon yetkililerinden herhangi bir bilgi almak istemeniz durumunda, işleminizin tamamlanması sırasında size verilen referans numarasını bildirmeniz gerekeceğinden, referans numaranızı saklamanız gerektiğini lütfen unutmayın.